Boost din klima­undervisning

Kom med i kampen for en bedre verden. Klimakamp.nu indeholder gratis læremidler til naturfagene til undervisningen i klimamålene i FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling – relateret til elevernes egen verden.
Klimakamp kloden

Materiale til alle klassetrin

Undervisningsmaterialet Klimakamp.nu består af tre elevbøger målrettet 1.-3./4.-6. og 7.-9. klasse, tilhørende lærervejledninger, samt læringssitet Klimakamp.nu

Tekst, film og tv-klip

Klimakamp.nu indeholder korte elevtekster med nærværende og praktiskorienterede opgaver og små film og tv-klip. Klimakamp.nu er udkommet som fysiske bøger, som pdf med aktive link til film og tv-klip og som bladrebøger til præsentation på storskærm.

Det faglige udgangspunkt er Fælles Mål for naturfagene

Klimamålene er omdrejningspunkt

Målet med Klimakamp.nu er at eleverne opnår faglig viden, indsigt og handlekompetence i forhold til nogle af de problemstillinger, som præger vores tid.

Vi har kun Jorden til låns, og vi skal derfor passe godt på den.

Hvordan takles bæredygtighed, klimaudfordringer og et sundere liv for alle her og i den 3. verden, og hvordan kan vi alle gøre en forskel.

Plante foran ufokuseret grøn baggrund
Børn under klima-demonstration

Eleverne kan gøre en forskel

Eleverne skal opleve, at de kan være med til at gøre en forskel, og at deres handlinger har betydning.

Eleverne skal være rollemodeller og agere klimaambassadører, der passer på vores Jord og bruger ressourcer med omtanke.

Sådan er temaet bygget op

Klimakamp.nu indeholder små film og tv-klip, korte elevtekster og nærværende og praktiskorienterede opgaver.

Opgaverne lægger op til at arbejde fagligt og tværfagligt med klimaproblematikkerne her og i den 3. verden.

Opbygningen er, så man kan vælge at benytte Klimakamp.nu i sin helhed, eller man kan vælge af fokusere på udvalgte elementer.

Affald begravet i grus

Materialerne

Klimakamp.nu til Natur/teknologi og dansk 1.-3. klasse

Klimakamp.nu til Natur/teknologi og dansk 4.-6. klasse

Klimakamp.nu til biologi, fysik/­kemi og geografi fælles­fagligt 7.-9. klasse

Klimakamp.nu til Natur/teknologi og dansk 1.-3. klasse

Forhåndsvisning

Lærervejledning
Elevbog

Links i forhåndsvisningen er ikke klikbare, men du kan i stedet hente lærevejledningen og elevbogen direkte til din browser – så kan du nemlig klikke dig videre…​

Hent lærevejledningen

Husk at indberette til Copydan hvis du printer eller kopierer - det gør en stor forskel for forfatterne

Hent elevbogen

Husk at indberette til Copydan hvis du printer eller kopierer - det gør en stor forskel for forfatterne

Klimakamp.nu til Natur/teknologi og dansk 4.-6. klasse

Forhåndsvisning

Elevbog
Lærervejledning

Links i forhåndsvisningen er ikke klikbare, men du kan i stedet hente lærevejledningen og elevbogen direkte til din browser – så kan du nemlig klikke dig videre…​

Hent lærevejledningen

Husk at indberette til Copydan hvis du printer eller kopierer - det gør en stor forskel for forfatterne

Hent elevbogen

Husk at indberette til Copydan hvis du printer eller kopierer - det gør en stor forskel for forfatterne

Klimakamp.nu
Biologi, fysik/kemi og geografi fællesfagligt 7.-9. klasse

Forhåndsvisning

Lærevejledning
Elevbog

Links i forhåndsvisningen er ikke klikbare, men du kan i stedet hente lærevejledningen og elevbogen direkte til din browser – så kan du nemlig klikke dig videre…​

Hent lærevejledningen

Husk at indberette til Copydan hvis du printer eller kopierer - det gør en stor forskel for forfatterne

Hent elevbogen

Husk at indberette til Copydan hvis du printer eller kopierer - det gør en stor forskel for forfatterne

Bestilling

Bestil gratis klassesæt af elevbøger (25 stk.) i papirudgave. Der kan bestilles op til 4 klassesæt af hver udgave.
Du betaler kun udgifter til porto og ekspedition: 120 kr. + moms pr. klassesæt.

Bestilling